ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Μοντέλο των Κύκλων

Το Μοντέλο των Κύκλων είναι ένα πρόγραμμα που αξιολογεί την κοινωνική αλληλεπίδραση ατόμων με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και αναδεικνύει τη σχέση της με την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη.

Με τη χρήση του Μοντέλου σκιαγραφείται το αναπτυξιακό προφίλ του κάθε ατόμου, συλλέγονται πληροφορίες για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και προωθείται η συνεργασία μεταξύ των ειδικών και των γονέων με στόχο την καλύτερη συνεργασία των δύο πλευρών.