ΜΕΘΟΔΟΣ BEATRIZ PADOVAN

Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση

Η θεραπευτική μέθοδος “Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση” της Βeatriz Padovan είναι παγκοσμίως γνωστή και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεραπευτικές μεθόδους των διαταραχών του λόγου και των εξελικτικών διαταραχών. Διακατέχεται από την αντίληψη μιας ολιστικής θεραπευτικής διαδικασίας για άτομα (παιδιά – εφήβους – ενήλικες)  με γενικές εξελικτικές διαταραχές και  διαταραχές της εξέλιξης του λόγου και της ομιλίας.

Η “Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση” της Beatriz Padovan στηρίζεται γνωστικά και θεωρητικά στους ακόλουθους 4 πυλώνες:

  1. Την φυσιολογική εξέλιξη του ανθρώπου.
  2. Την φυλογενετική και οντογενετική συνεισφορά για την νευρολογική οργάνωση του ανθρώπου (βασισμένες στις θεωρητικές αρχές, όπως έχουν διατυπωθεί από τον Μ.D. Temple-Fay).
  3. Την αλληλεξάρτηση των λειτουργιών του βαδίσματος, της ομιλίας και της σκέψης.
  4. Τον τομέα της νευρολογίας και κυρίως την χρησιμότητα των «νευροπλαστικών» διαδικασιών (λειτουργιών) για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η δημιουργία της μεθόδου στηρίχτηκε σε μία διάλεξη του Rudolf  Steiner (Αυστριακού φιλοσόφου και παιδαγωγού στις αρχές του 20ου αιώνα) με τίτλο «Βάδιση-Ομιλία-Σκέψη». Βασισμένη στις παρατηρήσεις του Αμερικάνου νευροχειρούργου Temple Fay, ο οποίος περιέγραψε πώς το παιδί κατά την διαδικασία κατάκτησης της βάδισης, περνάει από συγκεκριμένα  στάδια (ρολάρισμα, έρπισμα, μπουσούλημα, αρκούδισμα), για να φτάσει από την οριζόντια στην κάθετη στάση, η  κυρία Padovan  πρότεινε την επαναδόμηση (επανάληψη) όλων των βασικών αναπτυξιακών κινήσεων της βάδισης, μέσα σε μόνο μία συνεδρία.  Σύμφωνα με την ίδια, η  ομιλία βελτιώνεται εξίσου από την επαναδόμηση (επανάληψη) των βασικών κινήσεων που συνδέονται με τις λειτουργίες του στόματος, δηλαδή: την αναπνοή, τη μάσηση, το θηλασμό και την κατάποση. Οι περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες είναι εξίσου γνωστές ως προγλωσσικές λειτουργίες.

Η συνεδρία ολοκληρώνεται με μια επαναδόμηση (επανάληψη) των βασικών κινήσεων που συνδέονται με την αντίστοιχη ανάπτυξη των λειτουργιών των ματιών και των χεριών. Η κ. Padovan συμπληρώνει ακόμα ένα απαραίτητο συνθετικό της Μεθόδου: το ρυθμό. Ο ρυθμός  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.  Έτσι η εκτέλεση κάθε κίνησης γίνεται με τον ρυθμό διαφόρων ποιημάτων, που λέει ο θεραπευτής.

Η Μέθοδος σέβεται επομένως τη διαδοχική ανθρώπινη ανάπτυξη (οντογένεση) αφού αυτή η νευροεξελικτική σειρά ξανασυναντάται σε κάθε συνεδρία της θεραπείας. Ενεργοποιεί με φυσικό τρόπο το γενετικό δυναμικό του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ. Ν. Σ.), καθιστώντας το  πιο αποτελεσματικό και περισσότερο οργανωμένο. Η επανάληψη, ο ρυθμός και η περιοδικότητα των κινήσεων έχουν ως αποτέλεσμα να ενεργοποιήσουν το φαινόμενο της «νευρωνικής πλαστικότητας».   Οι πρόσφατες έρευνες πάνω στη νευρωνική πλαστικότητα και στην ικανότητα του Κ.Ν.Σ. να αναπτύσσεται μέσω της κινητικής λειτουργίας, επιβεβαιώνουν την αρχή της θεραπείας.

Οι τομείς που αφορά είναι οι εξής:

  • Μαθησιακές Διαταραχές
  • Νευρολογικές διαταραχές
  • Παθήσεις νευρικού συστήματος (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ατυχήματα, εγκεφαλική Παράλυση, κώμα, τραχειοτομές)
  • Εκφυλιστικές παθήσεις του νευρικού συστήματος (Parkinson, Alzheimer)
  • Ψυχιατρικές παθήσεις παιδιών
  • Αυτισμός