Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας

Το μοντέλο των κύκλων βασίζεται στην αναπτυξιακή πορεία εξέλιξης της επικοινωνίας και της γλώσσας σε άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως βασικό σκοπό την κατανόηση των δυσκολιών των ατόμων με αυτισμό σχετικά με την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη σχέση της με την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη. Με … Continue reading Αναπτυξιακό Προφίλ Κοινωνικής Επικοινωνίας

YearsOld 5-8(Years)

Το μοντέλο των κύκλων βασίζεται στην αναπτυξιακή πορεία εξέλιξης της επικοινωνίας και της γλώσσας σε άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως βασικό σκοπό την κατανόηση των δυσκολιών των ατόμων με αυτισμό σχετικά με την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη σχέση της με την επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη.
Με τη χρήση του μοντέλου σκιαγραφείται το αναπτυξιακό προφίλ του κάθε ατόμου, συλλέγονται πληροφορίες για το σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος και προωθείται η συνεργασία μεταξύ των ειδικών και των γονέων με στόχο την καλύτερη επικοινωνία των δύο πλευρών.