Το κοχλιακό εμφύτευμα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής ενηλίκων και παιδιών με σοβαρή απώλεια ακοής.
Το κοχλιακό εμφύτευμα δίνει τη δυνατότητα σε μεταγλωσσικούς κωφούς να αποκαταστήσουν την ακοή και την επικοινωνία τους, καθώς και σε νήπια και μεγαλύτερα παιδιά με προγλωσσική κώφωση να αναπτύξουν λόγο και μητρική γλώσσα.
Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιεί υψηλή τεχνολογία ώστε να βοηθήσει να ακούσουν άτομα με μεγάλη ή πλήρη απώλεια ακοής, για τα οποία τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν θα μπορούσαν να παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνίας.
Σε αντίθεση με τα απλά ακουστικά βαρηκοΐας που απλά ενισχύουν τον ήχο ώστε να τον ακούσει το εξασθενημένο αυτί, το κοχλιακό εμφύτευμα υποκαθιστά τα κατεστραμμένα ή νεκρά κύτταρα του κοχλία, διεγείροντας απευθείας το ακουστικό νεύρο, παρακάμπτοντας το μέρος του αυτιού που έχει υποστεί βλάβη.
Το κοχλιακό εμφύτευμα αποτελείται από δύο μέρη
⦁ Το εσωτερικό μέρος, το οποίο εμφυτεύεται χειρουργικά κάτω από το δέρμα πίσω από το αυτί.
⦁ Το εξωτερικό μέρος, που αποτελείται από τον επεξεργαστή ήχου, που τοποθετείται στο αυτί στην ίδια θέση με ένα ακουστικό βαρηκοΐας και το πηνίο (κεραία) που μεταφέρει τις πληροφορίες του ήχου στο εσωτερικό τμήμα.
Το αν η κοχλιακή εμφύτευση μπορεί να ωφελήσει πραγματικά το άτομο με απώλεια ακοής αξιολογείται σε εξειδικευμένα κέντρα κοχλιακής εμφύτευσης, από διεπιστημονική ομάδα, η οποία περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες: ΩΡΛ χειρουργό – ακοολόγο, παιδοψυχίατρο, λογοθεραπευτή σε συνεργασία με ακτινολόγο και παιδίατρο.
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επικοινωνιακά και ψυχολογικά τεστ, παιδαγωγικά τεστ για παιδιά, καθώς και ακοολογικές και γενικές ιατρικές εξετάσεις που θα επιτρέψουν το χειρουργείο.
Μετά την εμφύτευση το άτομο παρακολουθείται από ΩΡΛ χειρουργό – ακοολόγο, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις – προγραμματισμοί του εμφυτεύματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Στη θεραπευτική παρέμβαση, μετεγχειρητικά, γίνεται ένας βασικός διαχωρισμός ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά.
Στους ενήλικες γίνεται ακουστική εκπαίδευση αφού εμφυτευθούν ώστε να μπορέσουν να διακρίνουν και να κατανοήσουν σωστά τον προφορικό λόγο.
Στα παιδιά μείζονος σημασίας είναι η πρώιμη παρέμβαση. Η λογοθεραπεία θα πρέπει να ξεκινά αμέσως μόλις διαγνωστεί κώφωση στο παιδί, πριν την τοποθέτηση του Κοχλιακού εμφυτεύματος, και να συνεχίζεται και μετά την εμφύτευση.
Ένα μεγάλο μέρος του θεραπευτικού προγράμματος στα παιδιά καταλαμβάνει η συμβουλευτική γονέων, που πρέπει να εξειδικευθούν και να συμμετέχουν ενεργά.
Το πρόγραμμα του κάθε παιδιού ή ενήλικα είναι εξατομικευμένο. Εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία, η ηλικία εμφύτευσης χρόνος της κώφωσης, το ποσοστό ακοής πριν την εμφύτευση, η ακουστική εμπειρία, το περιβάλλον του ατόμου και καθοριστική είναι η βοήθεια από αυτό

Leave a Comment

Your email address will not be published.