Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα που ασχολείται με την προώθηση της υγείας μέσω της χρήσης σκόπιμων δραστηριοτήτων.Ο κύριος σκοπός της είναι να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν το μέγιστο επίπεδο λειτουργικότητας και ανεξαρτησίας σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. Η Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες στα παιδιά που έχουν τα φυσικά, αναπτυξιακά, συναισθηματικά ελλείματα και απαιτούν την εξειδικευμένη βοήθεια στην εκμάθηση των δεξιοτήτων για να οδηγήσουν στην ανεξαρτησία, παραγωγικότητα και ικανοποίηση (ευχαρίστηση) της καθημερινής ζωής
Οι υπηρεσίες του παιδιατρικού προγράμματος προσφέρονται σε παιδιά που ανήκουν στις παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες:

– Αισθητηριακές Δυσλειτουργίες
– Αναπτυξιακές Καθυστερήσεις
– Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
– Νευρολογικές παθήσεις
– Σύνδρομα
– Σύνδρομο Ελλειματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας
– Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία
– Νοητική Καθυστέρηση
– Άλλες διαταραχές ή καταστάσεις
Ο Εργοθεραπευτής καθορίζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και το θεραπευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην:
– Βελτίωση των αισθητηριακών (ρύθμιση, διάκριση), κινητικών, αντιληπτικών, γνωστικών δεξιοτήτων.
– Βελτίωση αδρής και λεπτής κινητικότητας
– Εκπαίδευση σε Δραστηριότητες Καθημερινής Διαβίωσης (WC, σίτηση, ένδυση, υπόδηση, προσωπική       υγιεινή)
– Βελτίωση της πράξης
– Κατασκευή προσαρμογών και βοηθημάτων στο σπίτι και στο σχολείο όταν κρίνεται απαραίτητη
– Εκπαίδευση των γονιών για βοήθεια του παιδιού στο σπίτι.
– Κοινωνική ενσωμάτωση

Leave a Comment

Your email address will not be published.